Thông báo đóng tiền học môn học trả nợ các khóa 2014 - 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng 05  năm 2015

THÔNG BÁO

Đóng tiền học phí  môn học  trả nợ các khóa năm 2014-2015

Khoa Kinh tế thông báo đóng tiền  đăng ký trả nợ môn học các khóa  như sau:

1.  Các môn đăng ký: Tất cả các môn học còn nợ

2. Thời hạn đóng tiền: Từ ngày22/05/2015-  đến 27/05/2015 (từ 8h00 đến 16h00)

3. Địa điểm: 12 Hoàng Minh Giám, P.09, Q.Phú Nhuận, tphcm

Sau thời gian trên, khoa sẽ chốt danh sách để  lên thời khóa biểu cho sinh viên học lại.

TRƯỞNG KHOA


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!