Thông báo chung Xem tất cả  

Thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019 -2020

Thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019 -2020

rường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo thời hạn đóng học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên các khóa như sau: Học ...
Thông tin liên hệ Phòng Tài chính:

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Email: phongtaichinh@daivietsaigon.edu.vn

Điện thoại: (0236) 3644999 - 3644998