Thông tin liên hệ Phòng Hành chính - Tổ chức và QT:

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Email: phonghanhchinh@daivietsaigon.edu.vn

Điện thoại: (0236) 3644999 - 3644998