ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE NĂM 2024


THÔNG TIN SINH VIÊN

Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Điện thoại (*)
Email
Địa chỉ nhận giấy báo (*)
(Phải ghi rõ họ tên và điện thoại của người thân: bố hoặc mẹ)
Ngành học:
Bậc học: Cao đẳng   Trung cấp

LƯU Ý: Tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện đăng ký học Cao đẳng chính quy.

 Nhập vào nội dung hình bên cạnh