Giới thiệu Xem tất cả  

Phòng khảo thí & đảm bảo chất lượng

Phòng khảo thí & đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí được thành lập theo Quyết định số: 62/QĐ-ĐVĐN ngày 05/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng và Quyết định đổi tên thành phòng ...


Tin tức - Sự kiện Xem tất cả  

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) sẽ tập trung nâng cao chất lượng GDNN, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm ...