Thông báo về việc lịch học lớp 6CX1-LT có hiệu lực

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v lịch học lớp 6CX1-LT có hiệu lực

Theo Thời khóa biểu lớp 6CX1-LT (lớp CD 2 giai đoạn ở CS2, ngành Xây dựng) bắt đầu học vào ngày 26/01/2015 nhưng do tình hình đóng học phí của lớp bị chậm trễ nên Khoa đã lùi lịch học của lớp 3 tuần. Nay Khoa thông báo lịch học lớp 6CX1-LT có hiệu lực từ ngày 03/04/2015. Đề nghị giáo vụ cơ sở 2 thông báo đến lớp, giáo viên và các phòng ban liên quan.

Lưu ý:

- Lịch học vẫn giữ nguyên như cũ (như thời khóa biểu đã công bố).

- Những sinh viên chưa đóng phải khẩn trương lên phòng Tài chính kế hoạch đóng gấp để có  tên trong danh sách lớp. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm với những sinh viên đóng sau ngày 06/05/2015.

 

 

 

 

Tp. HCM, ngày  27 tháng 03 năm 2015

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

ThS. Trương Văn Minh


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!