Trường Cao Đẳng Đại Việt Đà Nẵng: sinh viên thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Trường Cao Đẳng Đại Việt Đà Nẵng: sinh viên thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Sáng ngày 4/5/2020, Trường Cao Đẳng Đại Việt Đà Nẵng phối hợp với Đoàn trường tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt và hướng dẫn sinh viên sát khuẩn tay trước khi vào lớp trong ngày đầu đi học lại sau thời gian dài nghỉ dịch.

Với sự giám sát của cán bộ nhân viên y tế và Đoàn thanh niên, 100% sinh viên vào trường đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi vào lớp học. Ngoài ra, tại các cửa phòng học, nơi rửa tay, đều dán các poster hướng dẫn rửa tay cũng như cách đeo khẩu trang đúng cách để đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh trong quá trình kiểm tra sinh viên trước khi vào lớp học:

Các poster được dán trước phòng học và bồn rửa tay hướng dẫn sinh viên thực hiện rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách

Trước khi vào lớp sinh viên thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn tay

Sinh viên vào lớp học 100% đeo khẩu trang