Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tham dự Lễ phát động chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” 2019

Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tham dự Lễ phát động chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” 2019

 

Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tham dự Lễ phát động chiến dịch

“Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” năm 2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2019, sáng ngày 02/6/2019, Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đã tham dự Lễ phát động chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè và Ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa” năm 2019 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức tại Công viên 29/3, thành phố Đà Nẵng.

Các đội hình tình nguyện tham gia chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch tình nguyện hè diễn ra từ ngày 02/6 – 31/8/2019, trên địa bàn các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, 02 tỉnh của nước CHDCND Lào.

Đại biểu tham gia lễ phát động chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

Năm nay, chiến dịch hè sẽ được tổ chức rộng khắp, mang tính hiệu quả, thiết thực, an toàn, gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tập trung theo từng lĩnh vực cụ thể và khả năng hoạt động đa dạng của các đối tượng thanh niên. Góp phần tăng cường sự đoàn kết và tập hợp thanh niên; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và thanh niên trong xã hội.

Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng năm nay tham gia Chiến dịch Tình nguyện hè tại mặt trận Phú Yên với các nội dung thiết thực như Xây nhà tình nghĩa, Chương trình thắp sáng đường quê, chương trình Uống nước nhớ nguồn,….

Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tham gia lễ phát động

chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!