Tin tức - Sự kiện Xem tất cả  

Thông báo tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng ngành vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

Thông báo tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng ngành vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

Giảng viên thỉnh giảng Ngành Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Giảng viên thỉnh giảng Ngành Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng


Hoạt động sinh viên Xem tất cả  

Sinh viên ngành y – dược và kỳ kiến tập đáng nhớ

Sinh viên ngành y – dược và kỳ kiến tập đáng nhớ

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên ngành Y-Dược được tiếp cận với môi trường thực tế, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đã phối hợp với ...Thông tin liên hệ Khoa Y - Dược:

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0125.5117.999