Công trình thanh niên “Trồng cây và chăm sóc bồn hoa trước cổng trường”

Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2017; Phát huy tính xung kích, sáng tạo trong Đoàn viên, học sinh và tập hợp Đoàn viên học sinh; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên góp phần tạo cảnh quan trong nhà trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Ngày 23/06/2015 và ngày 26/06/2015 Chi đoàn lớp 114T-SPTH và Chi đoàn lớp 114T1-SPMN đã ra quân thực hiện công trình thanh niên “Trồng cây và chăm sóc bồn hoa trước cổng trường”, hoạt động đã thu hút hơn 60 đoàn viên của 02 Chi đoàn tham gia.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, mang tính giáo dục sâu sắc, góp phần tạo thành phong trào rộng khắp trong các Chi đoàn của trường, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đòan viên học sinh tham gia xây dựng hoạt động Đoàn phát triển vững mạnh. Khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của mỗi Đoàn viên, học sinh trong công tác xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp và thân thiện, tạo hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong hoạt động tình nguyện.

Một số hình ảnh:Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!