Thông báo tuyển sinh lớp Cán bộ quản lý Trường mầm non

Thông báo tuyển sinh lớp Cán bộ quản lý Trường mầm non

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /TB-ĐVĐN

Đà Nẵng, ngày … tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo tuyển sinh khóa “Bồi dưỡng Cán bộ quản lý Trường mầm non” như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

- Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non

- Những học viên có nhu cầu bồi dưỡng về quản lý trường mầm non

2. Học phí toàn khóa: 3.000.000đ/học viên

3. Hình thức và thời gian đào tạo:

- Hình thức đào tạo: Không tập trung

- Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật (Sáng: 7h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h) hoặc các buổi tối trong tuần (18h – 21h00).

- Thời lượng chương trình: 260 tiết

4. Cấp giấy chứng nhận: Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành các chuyên đề theo qui định sẽ được Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non”.

5. Đăng ký học:

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

 

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Trần Thành Đức

Khảo sát Online
Tặng hồ sơ xét tuyển
Đăng ký tuyển sinh
Tra cứu kết quả xét tuyển
Hotline

Trường Cao đẳng đại việt sài gòn
Trường trung cấp Đại Việt Tp.HCM
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Hình ảnh


Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Email: bangiamhieu@daivietdanang.edu.vn
ĐT: (0236) 3644999 - Fax: (0236) 3644998 - hotline: 0818.554.999

Mạng xã hội