Lịch sử 30/4/1975: Ngày non sông thu về một dải

Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc lịch sử quan trọng không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn của cả thế giới. Là ngày mà lá cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được tung bay trên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương duyệt phương án tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh (Hà Nội, tháng 4/1975). (Ảnh: TTXVN)

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế – Đà Nẵng, và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi của quân và dân ta còn là chiến thắng tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, là đòn bẩy thúc đẩy cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc trên toàn thế giới.

Trước đó, cuối năm 1974 và đầu năm 1975, tình hình cách mạng miền Nam có những bước tiến quan trọng. Chiến thắng Phước Long đã tạo đà cho quân và dân ta, mở ra thời cơ mới để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Từ đó, Đảng ta đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 – 1976.

Vào ngày 30/4/1975, sau những ngày đánh dấu bằng những cuộc chiến khốc liệt tại Tây Nguyên và Huế – Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành được thắng lợi tại Sài Gòn. Quân ta đã tiến công vào Dinh Độc lập, và chiếc xe tăng 390 đã đưa lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu chiến thắng hoàn toàn của cuộc chiến.

Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu

Thắng lợi ngày 30/4/1975 là một thành quả vĩ đại trong cuộc chiến giải phóng dân tộc, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm cho độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Đây cũng là một trang sử hào hùng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ngày nay, chúng ta luôn tự hào và biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta hướng về tương lai với quyết tâm phát triển đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống của cha anh, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và tinh thần quật cường của dân tộc ta.

Sài Gòn rợp cờ hoa, biểu ngữ mừng chiến thắng. Ảnh tư liệu

Hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Quan tâm giáo dục, rèn luyện, động viên, phát triển giai cấp công nhân về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động của người lao động; bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, dịch vụ xã hội phục vụ người lao động; sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... nhằm bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Thắng lợi của quân dân ta không chỉ là một chiến thắng của dân tộc Việt Nam mà còn là một biểu tượng sáng ngời của lực lượng cách mạng thế giới.

Chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh đi trước, toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng luôn đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, tích cực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!