Thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019 -2020

Thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019 -2020

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

Số: 264 /TB-ĐVĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo thời hạn đóng học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên các khóa như sau:

1. Thời hạn đóng học phí:

Học phí học kỳ II năm học 2019 – 2020: Từ 01/01/2020 đến hết ngày 15/02/2020.

2. Địa điểm:

Phòng kế hoạch tài chính.

Lưu ý:

Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí hoặc không đóng học phí đúng hạn sẽ không được giải quyết thi kết thúc học phần; đồng thời tùy theo mức độ có thể bị xử lý buộc ngưng học hoặc thôi học theo quy định.

Nơi nhận:

-    Phòng Đào tạo-CTSV (để t/h)

-    Phòng KHTC (để t/h)

-    Giáo viên chủ nhiệm (để t/h)

-   HSSV (để t/h)

-   Lưu: HC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Dương Công Hiếu

 

Tặng hồ sơ xét tuyển
Đăng ký tuyển sinh
Tra cứu kết quả xét tuyển
Hotline

Trường Cao đẳng đại việt sài gòn
Trường trung cấp Đại Việt Tp.HCM
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Hình ảnh


Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Email: bangiamhieu@daivietdanang.edu.vn
ĐT: (0236) 3644999 - Fax: (0236) 3644998 - hotline: 0818.554.999

Mạng xã hội