Bồi dưỡng Cán bộ quản lý

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /TB-ĐVĐN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

Căn cứ theo Quyết định số 2274/SGDĐT-GDCN-TX ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc Đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng quản lý trường mầm non, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Cán bộ quản lý Trường Mầm non” như sau:

1. Đối tượng chiêu sinh

-  Cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non

-  Những học viên có nhu cầu bồi dưỡng về quản lý trường mầm non

2. Thời gian và hình thứcđào tạo:

-  Thời gian đào tạo: 6 tháng

-  Thời lượng chương trình: 260 tiết

-  Hình thức đào tạo: Không tập trung

- Thời gian học: thứ 7 và chủ nhật (Sáng: 7h30 - 11h00; Chiều: 13h30 - 17h) hoặc các buổi tối trong tuần (từ 18h - 21h00)

3. Học phí toàn khóa: 3.000.000đ/học viên

4. Chứng nhận khóa học: Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành các chuyên đề theo quy định sẽ được Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non”.

5. Đăng ký học tại: Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

- Địa chỉ: Số 65 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: (0236) 3644.997 – 3644.998 – 3644.999. Hotline: 01278.554.999

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2017.

 

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Trần Thành Đức