Thông báo đăng ký trả nợ môn học các khóa

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

KHOA KINH TẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

Đăng ký trả nợ môn học các khóa

Khoa Kinh tế thông báo sinh viên đăng ký trả nợ môn học các khóa  như sau:

  • Các môn đăng ký: Tất cả các môn học còn nợ
  • Thời hạn đăng ký: Từ ngày 21/03/2015-  đến 07/04/2015 (từ 8h00 đến 16h00)
  • Địa điểm: Văn phòng khoa Kinh tế - cô Trinh

Sinh viên có thể đăng ký bằng cách gọi điện đến số 08.22154017 (giờ hành chính)

Sau thời gian trên, khoa sẽ chốt danh sách để chuyển sang phòng đào tạo lên thời khóa biểu và thông báo đóng tiền học phí các môn học lại.

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!