Điểm lại các hoạt động đầu khóa của sinh viên năm học 2023 -2024

Năm 2023 là một năm với nhiều hoạt động thiết thực dành cho Tân sinh viên K23 của trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, đây cũng là hoạt động thường niên dành cho tân sinh viên của nhà trường.

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là buổi sinh hoạt bắt buộc nhằm giúp các bạn Tân sinh viên (TSV) nắm bắt được tình hình phát triển của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm giúp các bạn tự tin, làm quen với môi trường học cao đẳng, sáng tạo, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao.

Hình 1:

Triển khai quy chế đào tạo HSSV

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV

Thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, TSV sẽ nắm rõ những thông tin tổng quan về Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, những quy định, quy chế đào tạo và tiến độ đào tạo năm học 2023-2024; Hiểu rõ hơn về hệ thống hoạt động hỗ trợ sinh viên của trường; Các tiện ích phục vụ học tập trưc tuyến tại DVE, chương trình hoạt động Đoàn-Hội, CLB Đội nhóm; bổ trợ kiến thức giáo dục công dân; bảo vệ chủ quyền Biển - đảo Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Công tác quản lý sinh viên, chế độ chính sách; Giới thiệu, tìm hiểu khoa, ngành đào tạo.

Phổ biến Quy chế công tác HSSV

Tuần sinh hoạt công dân diễn ra trong 10 ngày nhưng giá trị mang lại Sau khi kết thúc tuần sinh hoạt công dân, TSV sẽ tiến hành thực hiện bài thu hoạch (bài thi vào cuối học kỳ) nhằm tổng kết lại toàn bộ nội dung quan trọng đã học trong chương trình, đồng thời đưa ra được những quan điểm, suy nghĩa riêng về nội dung đã được học.


 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!