Thông báo Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thông báo Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

Số: 129/TB-ĐVĐN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019


Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo thời gian nghỉ Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019 cho toàn thể Học sinh – Sinh viên đang theo học tại Trường với nội dung như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết Dương Lịch: 01 tháng 01 năm 2019 (thứ Ba).

2. Thời gian nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019: Từ ngày 25/01/2019 đến hết ngày 13/02/2019 (Từ ngày 20/12 AL năm Mậu Tuất đến hết ngày 09/01 AL năm Kỷ Hợi).

Thời gian đi học: Thứ Năm ngày 14/02/2019 (nhằm ngày 10/01 AL năm Kỷ Hợi) học chính thức theo thời khoá biểu của trường.

3. Yêu cầu:

3.1    Đối với các Khoa:

- Nhắc nhở và quán triệt học sinh, sinh viên tham gia học tập đầy đủ trước và sau thời gian nghỉ Tết.

- Tăng cường kiểm tra và có biện pháp tích cực nhằm nắm chắc sĩ số lớp học trước và sau Tết.

3.2 Đối với học sinh, sinh viên:

- Chấp hành đúng thời gian nghỉ tết và học tập theo thông báo.

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật pháp và quy định của Nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ Tết.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Phòng Đào tạo – QLSV, các phòng ban, GVCN và toàn thể học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

-       HĐQT (để B/cáo)

-          Các phòng ban, GVCN (để th/hiện)

-          Lưu: VP.

 

 

ThS. Dương Công Hiếu

 

Tặng hồ sơ xét tuyển
Đăng ký tuyển sinh
Tra cứu kết quả xét tuyển
Hotline

Trường Cao đẳng đại việt sài gòn
Trường trung cấp Đại Việt Tp.HCM
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Hình ảnh


Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Email: bangiamhieu@daivietdanang.edu.vn
ĐT: (0236) 3644999 - Fax: (0236) 3644998 - hotline: 0818.554.999

Mạng xã hội