Thông báo về việc lùi lịch học lớp 6CX1-LT

THÔNG BÁO

V/v lùi lịch học lớp 6CX1-LT

Theo Thời khóa biểu của lớp 6CX1-LT (lớp D213T-XD học liên thông Cao đẳng ở CS2, ngành Xây dựng) bắt đầu học vào ngày 26/01/2015 nhưng do tình hình đóng học phí của lớp bị chậm trễ nên Khoa quyết định lùi lịch học của lớp 3 tuần.

Tuần bắt đầu học: 09/03/2015.

Hạn chót đóng học phí: 09/03/2015.

Lưu ý: - Buổi học vẫn giữ nguyên như cũ (như thời khóa biểu đã công bố).

- Quá thời hạn đóng học phí sinh viên sẽ không có tên trong danh sách lớp.

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

ThS. Trương Văn Minh


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!