“Hành trình về nguồn”, tường nhớ 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Sáng ngày 18/5/2024, Đoàn Thanh niên Trường Cao Đẳng Đại Việt Đà Nẵng đã tổ chức buổi dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng). Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Sinh viên đặt hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại đây, các bạn Đoàn viên đã dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những đóng góp vĩ đại của Bác. Ngoài ra, các Đoàn viên còn được "nghe, nhìn, biết" về cuộc sống làm việc và sinh hoạt hằng ngày của vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam qua những đồ vật còn sót lại.

Hoạt động dâng hương của tuổi trẻ Đại Việt Đà Nẵng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng)

Phút mặc niệm tưởng nhớ những đóng góp vĩ đại của Bác

Năm 2024, cả nước chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị Cha già, Người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. Người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhà sàn - nơi ở và sinh hoạt của Bác Hồ

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Nơi làm việc của Bác trong thời gian kháng chiến

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung như: Một là, trung với nước, hiếu với dân: đây là điều chủ chốt của đạo đức cách mạng. Hai là, yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình. Ba là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bốn là, có tinh thần quốc tế trong sáng.

Qua những kỷ vật còn sót lại, sinh viên Đại Việt Đà Nẵng càng biết được những cống hiến to lớn của vị Cha già dân tộc

Phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Những nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: Phong cách tư duy, Phong cách làm việc, Phong cách lãnh đạo, Phong cách diễn đạt, Phong cách ứng xử, Phong cách sinh hoạt.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!