TB v/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2016

TB v/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2016

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2016

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016 của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Căn cứ Thông báo số 11/TB-HĐQT của Hệ thống Giáo dục Đại Việt về việc Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2016.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2016 đến toàn thể sinh viên các lớp như sau:

1. Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL: nghỉ 01 ngày thứ 7 nhằm ngày 16/4/2016 Dương lịch.

2. Nghỉ lễ Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5: nghỉ 03 ngày thứ 7 (30/4/2016), Chủ nhật (01/5/2016) và ngày thứ 2 (02/5/2016, nghỉ bù ngày Chủ nhật)

Thứ Ba ngày 03/5/2016, HS-SV đi học chính thức theo thời khóa biểu của trường. HS-SV nghỉ học trước và sau ngày nghỉ lễ sẽ bị trừ điểm rèn luyện và cấm thi kết thúc học phần (nếu vắng quá 20% số tiết) theo quy định.

Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV, Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm thông báo đến toàn thể sinh viên để thực hiện.

 

Nơi nhận:

- CTHĐQT, BGH (để chỉ đạo)

- Các Phòng, Khoa (để t/khai)

- Sinh viên các lớp (để t/hiện)

- Lưu VT, HCTC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thành Đức

Tặng hồ sơ xét tuyển
Đăng ký tuyển sinh
Tra cứu kết quả xét tuyển
Hotline

Trường Cao đẳng đại việt sài gòn
Trường trung cấp Đại Việt Tp.HCM
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Hình ảnh


Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Email: bangiamhieu@daivietdanang.edu.vn
ĐT: (0236) 3644999 - Fax: (0236) 3644998 - hotline: 0818.554.999

Mạng xã hội